Tidligere stilte spørsmål (FAQ)

Hva er Nefle?

Nefle, eller Nettside for Legekontor er en ny og moderne nettsideløsning som er utviklet av Senter for Kvalitet i Legekontor - SKIL AS. SKIL er eiet av Legeforeningen og prosjektet som går under navnet Nefle er finansiert på midler fra Fond for Kvalitet og Pasientsikkerhet. Nettsideløsningen skal bygge opp under kvalitetsarbeid på legekontor i tillegg til å være intuitiv (for legekontoret) brukervennlig (for pasienten) og prisgunstig (slik at alle kan benytte seg av løsningen).

Hva koster Nefle?

Fast etableringskostnad: Kr. 7.000 inkl. mva. (engangssum)
Driftskostnad, per 12 md.: Kr. 5.000 inkl. mva

Tildele og fjerne tilganger:

Tildeling og fjerning av rettigheter til å redigere nettsiden gjøres via SKIL sin ePortal.
Du kan her velge hvilke leger og helsesekretærer ved legekontoret som har rettigheter til å redigere nettsiden. Det er kun registrert IT-ansvarlig og kontaktperson ved legekontoret som har nødvendige rettigheter til å tildele overnevnte rettigheter.

Logg på SKIL sin ePortal, naviger deretter til ‘Mitt legekontor’ og trykk på knappen ‘Legekontorets innstillinger’ som du finner oppe til høyre.
Nederst på denne siden, under overskriften Ansatte, kan du velge hvem som skal ha Nefle tilgang. (se bilde nedenfor)

Når nettsiden skal redigeres må man først logge på som administrator.
Påloggingsknappen finner du nederst på nettsiden (se bilde nedenfor). Når du trykker på denne blir du videresendt til SKIL sin ePortal hvor du logger på med ditt brukernavn og passord tilhørende din SKIL brukerkonto. Etter pålogging blir du videresendt tilbake til legekontorets nettside, som pålogget administrator, og du er nå klar til å redigere nettsiden.

HOVEDELEMENTER OG UNDERELEMENTER TIL BOOKING KOMPONENTEN

Når man er pålogget som administrator har man mulighet til å redigere, legge til og fjerne elementer på siden. For å aktivere et element for redigering må man trykke det på tilhørende tannhjulet. Hvert element har sitt eget tannhjul. (Markert med røde sirkler på bildet nedenfor)

Hovedelementer innholder under-elementer. Underelementene har sine egne tannhjul da de må aktiveres og redigeres hver for seg.

Se eksempelet som vist i bildet over og under. Her er hovedelementet aktivert for redigering. Når redigering er aktivert får man tilgang til konfigurasjons modulen til elementet (se bilde unnder). Her kan man legge til et nytt underelement, endre foretrukket online timebestillingstjeneste og endre telefonnummer og kodeord i forbindelse med eventuell SMS timebestillingsløsning.

Når man i konfigurasjonsmodulen har valgt ‘Legg til’ så legges det til et nytt underelement i hovedelementet. Underelementet kan redigeres ved å trykke på tillhørende tannhjul.

Når booking underelementet er aktivert for redigering er flere muligheter tilgjengelig i konfigurasjonsmodulen til elementet.

 

Url: Skriv inn nettadressen til tjenesten det skal lenkes til eller velg en tjeneste fra rullegardinen. Det er også mulighet for å lenke til en underside på nettsiden. Tilgjengelige undersider er også listet opp i valgene til rullegardinen.

Vis popup: Når denne er haket på vises en popup til pasienten når pasienten trykker på lenken til dette booking elementet. Popupen har beskrivende informasjon om tjenesten som kan endres i tekstfeltene ‘Innhold’ og ‘Ekstra innhold’.

Vis kontaktdetaljer: Hvis valgt vil telefonnummer og info om SMS tjenesten også vises i popupen.

Endre ikon: For å endre ikon til elementet trykker man på knappen ‘Endre ikon’.

LEGG TIL VIKTIG INFORMASJON

 

Viktig informasjon som det er ønskelig at pasienten skal legge ekstra godt merke til kan legges til under følgende komponent. Informasjonen lenkes gjerne til en nyhet (men må ikke) som er lagt til på nettsiden.

Når elementet er aktivert for redigering kan man legge inn en beskrivende tekst.
Under konfigurasjonsmodulen til elementet er det mulig å velge om det skal vises en knapp som lenker til nyhetene, eller ikke.

For å endre bakgrunnsbildet aktiver redigering av elementet ved å trykke på tilhørende tannhjul til høyre. Over bakgrunnsbildet blir det av praktiske årsaker lagt til et hvitt filter for å fremheve kontrasten til overskriften som blir liggende over bakgrunnsbildet.

Klikk på knappen «Endre bilde» for å laste inn et bilde som er lagret på datamaskinen/smarttelefonen eller ta et nytt bilde med tsmartelefonen.

Aktiver redigering av elementet ved å trykke på tilhørende tannhjulet som du finner til høyre for Meny knappen.

Du kan her endre tittel, telefonnummer, adresse og favicon.
Favicon er et lite ikon som vises i tab’en til nettleseren.

Under seksjonen ‘Om legekontoret’ kan man legge til en beskrivelse med tilhørende knapp som peker mot en eksisterende underside eller en ekstern nettside/ressurs.

Etter at man har aktivert et element for redigering kan man;

  • Legge til en beskrivelse
  • Navngi knappen
  • Legge til en URL lenke , enten til en intern side som du velger fra nedtrekkslisten eller til en ekstern side. Ved lenke til en ekstern nettside / ressurs er det viktig at URL’en begynner med https://
    f.eks slik : https://helsenorge.no

Aktiver redigering av elementet ved å trykke på tilhørende tannhjulet som du finner til høyre.

Du kan her legge til en nyhet samt lenke til en ekstern ressurs om nødvendig.
Det er mulig å begrense hvor lenge nyheten skal være synlig ved å velge en dato i feltet ‘Skjul etter følgende dato’.

Legg til ny ansatt

For å legge til en ny ansatt klikk på tannhjulet tilhørende ansatt blokken for å aktivere hovedelementet for redigering.
Et hovedelement kan inneholde mange underelementer med hver sin ansatt.

Et nytt underelement (ansatt) legges til ved å trykke på knappen ‘Legg til’ som du finner til venstre i konfigurasjonsmodulen. (se bilde nedenfor / markert med rød sirkel)

Endre informasjon og bilde til ansatte

For å endre på informasjon og/eller bilde til en ansatt klikker du på tannhjulet tilhørende den aktuelle ansatte.

Du kan her;

  • endre informasjonen om den ansatte ved å skrive i tekstfeltet.
  • velge om den ansatte skal presenteres ved bilde eller ikon
  • slette den ansatte
  • velge bilde / ikon av den ansatte

Etter at et spesifikt bilde er valgt vil det i forhåndsvisningen av bildet være mulig å beskjære / trimme bildet dersom f.eks noe i originalbildet ønskes fjernet.

Dersom du bruker smarttelefon vil det og være mulig å ta bilde direkte fra telefonen.

Alle elementer som er mulig å redigere har en såkalt konfigurasjonsmodul (blå farge).

Når du har foretatt en endring er det viktig å huske på å trykke på Lagre knappen.

Om du angrer endringene du har gjort kan du trykke på Avbryt eller klikke på utsiden av det aktive elementet.

Ønsker du å fjerne et element kan dette gjøres ved å klikke på Slett. Du vil deretter bli bedt om å bekrefte slettingen ved å trykke på samme knapp én gang til.